Kam jāpievērš uzmanība, noslēdzot aizdevuma līgumu

Kategorija: Pakalpojumi
credit 5

Patēriņa kredīti ir ieguvuši lielu atsaucību mūsu valstī. Ātrie kredīti ir kļuvuši par ērtu un ātru īslaicīgu finansiālu risinājumu. Kad aizņēmējs noslēdz līgumu ar vislabāko gribu atmaksāt aizdevumu, bieži vien ļoti virspusēji izskata aizdevuma līguma noteikumus. Un tad, kad par spīti sākotnējai apņemšanās nespēj atmaksāt aizdevumu līgumā noteiktajā termiņā, sāk izvērtēt aizdevuma līguma noteikumus no jau esošās situācijas skatpunkta. Lai nenokļūtu šādā situācijā, aicinām vairāk uzmanības pievērst noteikumiem, kas stājas spēkā gadījumā, kad iestājas aizdevuma līguma saistību neizpilde.

Līguma juridiskā daba

Saskaņā ar LR tiesību aktu normām aizdevums ir noteiktas naudas summas nodošana aizņēmējam apmaiņā pret apņemšanos atgriezt saņemto naudas summu kopā ar pielīgtajiem procentiem.

Aizdot var gan fiziska persona, gan juridiska persona, taču personai ir iepriekš jāsaņem patēriņa kreditētāja licence, ja aizdod naudas līdzekļus tās saimnieciskās darbības ietvaros; saimnieciskā darbība ir jebkura rīcība nolūkā gūt peļņu.

Patēriņa kredīta līgumam ir jābūt noformētam ietverot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas padara visu aizdevēju līgumus līdzīgākus un tajos ietvertos noteikumus ir vienkāršāk salīdzināt. Pie kam aizdevējam ir pienākums izsniegt vai citādā veidā iepazīstināt aizņēmēju ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas formu, kurā ir ietverti visi būtiskākie aizdevuma līguma nosacījumi pēc vienota aprēķinu standarta; piemēram, GPL jeb gada procentu likme sniedz aizņēmējam informāciju par to, kāda būs aizdevuma “pārmaksas”  attiecība pret aizdevuma summu, tā nav vienāda ar līgumā piemēroto procentu likmi, jo tas ir tikai viens no aizdevuma līguma maksājumiem, taču aizdevēji bieži vien piemēro arī citas papildu maksas, piemēram, komisijas maksa par aizdevuma piešķiršanu, kas ir jāietver GPL aprēķina aplēsē.

Būtiskākie aizdevuma līguma parametri:

 • aizņēmēja personīgā un kontaktinformācija;
 • aizdeva veids, piemēram, kredīts, kas atmaksājams vienā maksājumā vai saskaņā ar atmaksas grafiku;
 • kopējā aizdevuma summa;
 • informācija par jebkādām papildu aizņēmēja izmaksām saistībā ar līgumu;
 • aizdevuma līguma datums;
 • aizdevuma atmaksas termiņš un kārtība;
 • aizdevuma procentu likme un GPL;
 • informācija par aizņēmēja tiesībām atmaksāt aizdevumu pirms līgumā noteiktā termiņa un pirmstermiņa summas aprēķina kārtība;
 • informācija par sekām, kuras aizņēmējam iestāsies, ja netiks ievērota aizdevuma maksājumu kārtība;
 • termiņš un kārtība, kādā aizņēmējs ir tiesīgs atteikties no aizdevuma līguma;
 • informācija par iespēju izmantot alternatīvo strīdu risināšanas kārtība;
 • aizdevēja uzraudzības iestādi, kurai šaubu gadījumā var iesniegt sūdzību par aizdevēja iespējami normatīvajiem aktiem neatbilstošu rīcību.

Pirms tiek noslēgts aizdevuma līgums vai vismaz uzreiz pēc aizdevuma līguma noslēgšanas atteikuma tiesību laikā ir svarīgi vēlreiz pārskatīt vismaz iepriekš minēto informāciju, kas ietverta aizdevuma līgumā, izvērtēt to un gadījumā, ja nepiekrītat noteikumiem, ierosināt aizdevuma līguma grozījumus vai izmantot atteikuma tiesības un atmaksāt aizdevumu pirms termiņa.