Bez liekām formalitātēm

 

Īstermiņa kredīta izsniegšanai mums pietiks pārliecināties par Jūsu ienākumiem apmērā, kas būtu pietiekams kredītsaistību izpildei.