Maksājumu rekvizīti

Kategorija: Paziņojumi
credit 5

Lūdzam visus turpmākos maksājumus MiniCredit AS veikt uz šādiem rekvizītiem:

Saņēmējs: MiniCredit AS
Reģ. Nr.: 40103260762
Konts Nr.: LV97PARX0013292440001
Banka: AS Citadele banka
Maksājuma pamatojumā nepieciešams norādīt kredīta līguma numuru un aizņēmēja personas kodu.

Maksājumi, kas veikti uz norēķinu kontiem Luminor Bank AS Latvijas filiāle (iepriekš AS "DNB bank" un AS "Nordea banka"), netiks nodoti MiniCredit AS un tiks atgriezti atpakaļ maksātāja kontā.