Kreditēšanas pakalpojumu limiti

Kategorija: Noderīgi
credit 5

Attiecībā uz kredītiem, kas izsniegti pēc 2016.gada 1.janvāra, ir spēkā ienākuma limits. Lai saprastu, kā tas darbojas, jāņem vērā, ka limiti atšķiras uz kredītu ar termiņu no 1 dienas līdz 3 mēnešiem un kredītu ar termiņu virs 3 mēnešiem.

Ja esi paņēmis kredītu 100 EUR ar termiņu līdz 3 mēnešiem, tad komisijas maksa par kredīta izsniegšanu, komisijas maksa par kredīta noteikumu grozījumiem, komisijas maksa par kredīta pagarinājumu, procentu maksājumu, nokavējuma procentu un līgumsoda kopsumma nevar pārsniegt 100 EUR, tātad kopā kreditors no klienta par kredītu var saņemt 200 EUR. Uzreiz jāpiebilst, ka minētā summa neaptver ar piedziņas darbībām saistītās izmaksas, tās neietilps kredīta limita summas aprēķinā un kopsummā ar citiem maksājumiem var pārsniegt 200 EUR. Šai kredīta kategorijā jāpatur prātā vēl divi faktori, par kredītu, kura termiņš ir līdz 30 dienām, pirmajā mēnesī kreditors var saņemt lietošanas procentos līdz 8,8% no kredīta summas, par turpmāku kredīta lietošanu 6% mēnesī (ja termiņš tiek pagarināts); un otrs kredīts ar termiņu virs 30 dienām, šai gadījumā maksimālā procentu likme mēnesī ir 7,5%.

Ja aizņēmies 100 EUR ar atmaksas termiņu vismaz 4 mēneši, maksimālais ienākums ir 7,5% mēnesī no faktiskās kredīta summas, šai gadījumā nepastāv kopējais saņemtā ienākuma limits, taču joprojām ir limits, kas piemērojams maksājuma kavējuma gadījumā – nokavējuma procenti drīkst būt tikai 3% virs līgumā noteiktās procenta likmes mēnesī, tomēr nepārsniedzot 10,5% mēnesī, kopējā nokavējuma procentu summa jebkurā gadījumā nevar pārsniegt kavēto pamatsummu.

Ja paņēmi kredītu, noslēdzot līgumu internetā, pa tālruni, citādā veidā neklātienē, tad kredīts, kura termiņš pārsniedz vienu mēnesi, jāatmaksā, veicot ikmēneša maksājumus, līdz pielīgtā kredīta termiņa beigām – ir aizliegts piešķirt kredītlīniju, kurā pamatsumma nesamazinās proporcionāli ar katru mēnesi. Ja vēlies kredītlīniju, kurā pamatsummu vari lietot pilnā apmērā līdz kredīta termiņa beigām, neveicot kredīta atmaksas maksājumus, kredīta līgums jānoslēdz klātienē. MiniCredit klienti var pieteikt pakalpojumu pa tālruni un vienoties par kredīta līguma noslēgšanas laiku MiniCredit birojā Cēsu ielā 39/1, 5.stāvā, Rīgā, mūsu darba laika ietvaros.