Kādā gadījumā MiniCredit var atteikt kredītu un ko darīt šādā situācijā?

Kategorija: Pakalpojumi
credit 5

Iestāvējies aplams pieņēmums, ka ikviens nebanku kreditors izsniedz kredītus personām, kam nav pietiekama ienākuma, kam ir kavētas saistības, kam ir liels skaits spēkā esošu kredītu vai kam iepriekš bija parādi, bet tagad tie ir nomaksāti.

Katrs kreditors savu kreditēšanas politiku izstrādā individuāli, kurā paredz noteikumus, kam jāizpildās, lai kredītu izsniegtu, kā arī situācijas, kurās kredītu izsniegt aizliegts.

MiniCredit politika paredz, ka katra kredīta vai papildu summas piešķiršanas gadījumā tiek vērtēts, vai klientam ir pierādāms ienākums un tas ir pietiekams kredītsaistību izpildei, kredīts tiek atteikts, ja konstatēts parāds attiecībā pret citu kreditoru vai kopējā kredīta summa ir pārmērīga attiecībā pret ienākumiem.

Ja pieņemts lēmums par atteikumu saistībā ar parāda esamību, iespējams lūgt lēmuma pārskatīšanu, ja:

  • parāds ir nomaksāts un iesniegts atkārtots kredīta pieteikums;
  • ieraksts par parādu vairs nav pamatots un uz info@minicredit.lv nosūtīta informācija, kas apliecina maksājuma veiksānu, ar kuru dzēsts parāds; ja ieraksts par parādu nav dzēsts ilgāk par vienu darba dienu, būtu ieteicams vērsties pie datubāzes turētāja, kas norādīts atteikuma tekstā, lai pieprasītu datu atjaunošanu atbilstoši faktiskajai situācijai (šādā gadījumā datubāzes turētājs pieprasīs informāciju kreditoram, kurš ir sniedzis apstrīdēto informāciju, ja tā nav aktuāla vai kļūdaina, dati tiks izlaboti);
  • tiek izskatīts refinansēšanas (pārkreditēšanas) pakalpojums; informāciju par kārtību var noskaidrot, ja piezvana MiniCredit kredītspeciālistam pa tālruni 25 211 221 vai nosūtot jautājumu uz  info@minicredit.lv; MiniCredit nosūtīs papildu informācijas pieprasījumu un, ja gūs pārliecību, ka nepastāv šķēršļu, pieteikums par kredītu apvienošanu tiks apmierināts.

Ja nosūtīts atteikums saistībā ar kredītspējas trūkumu, lai pārskatītu lēmumu, var:

  • iesūtīt uz info@minicredit.lv informāciju par ienākumiem, kas iepriekš netika iesniegti MiniCredit, nepieciešamības gadījumā iesakām aprunāties ar kredītspeciālistu pa tālruni, lai saņemtu papildu informāciju par to, kādi dokumenti tika izvērtēti un ko vēl varētu iesniegt papildu;
  • sazināties ar MiniCredit kredītspeciālistu, lai noskaidrotu, kādi noteikumi visu kredītu apvienošanai vienā kredītā, iespējams, viena aizdevuma ikmēneša maksājums varētu būt atbilstošs ienākumu summai;
  • piedāvāt pastiprināt saistību izpildi ar trešās personas galvojumu vai ķīlu, ja ienākums ir pietiekams, bet MiniCredit uzskata, ka pieteiktā kredīta summa ir pārāk liela nenodrošinātam kredītam, saistību nodrošinājums var kļūt par faktoru, kas palīdzēs mainīt lēmumu, turklāt nodrošinātam kredītam tiks piedāvāta būtiski zemāka procentu likme.

Kredīta pieteicējam bez pastāvīga un pierādāma ienākuma vai kam ir parāds, izņemot saistību refinansēšanas pieteikumu, kad parāds tiek ietverts pārkreditējamo saistību sarakstā, aizdevums netiks izsniegts un kredīta pieteikums tiks noraidīts.