Aizdevuma daudzie nosaukumi, ar ko tie atšķiras un kurš labāks?

Kategorija: Pakalpojumi
credit 5

Aizdevuma daudzie nosaukumi:

Aizdevums

parasti ar to apzīmē uz noteiktu termiņu aizdotu naudas summu, kas neparedz aizdotās summas palielinājumu vai termiņa atlikšanu, aizdevums ir jāatgriež līdz noteiktam datumam kopā ar pielīgtu atlīdzību (procentiem), jebkuras izmaiņas ir iespējamas pēc aizņēmēja iniciatīvas, vienojoties ar aizdevēju par katrām izmaiņām atsevišķi;

Ātrais aizdevums – (ātrais kredīts) –

uz ļoti īsu termiņu bez nodrošinājuma aizdota neliela naudas summa, kas ietver sevī iespēju termiņu pagarināt par aizdevēja noteiktu samaksu, aizņēmējam tikai jāpieņem piedāvājums, pieņemot piedāvājumu ar pagarinājuma maksas samaksu aizdevējam naudas kontā;

Kredīts

licencēta aizdevēja piešķirts komerciāls naudas aizdevums uz noteiktu laika termiņu apmaiņā pret procentu maksājumiem, pēc noklusējuma summa ir fiksēta līdz kredīta atmaksas termiņa beigām, kredīta atmaksa var tikt paredzēta vienā vai vairākos maksājumos, kurus drīkst veikt ātrāk, par kavētu maksājumu tiek aprēķināts līgumsods un/vai nokavējuma procenti;

Ātrais kredīts – (ātrais aizdevums) –

nebanku kreditora piešķirts komerciāls nenodrošināts naudas aizdevums, kura summa ir salīdzinoši neliela un kas atmaksājams vienā maksājumā līdz noteiktam termiņam, atmaksas termiņu var pagarināt, aizņēmējam veicot kreditora noteikto pagarinājuma maksu uz noteiktu termiņu un noteiktu reižu skaitu, pēc fakta līdzinās neatjaunojamai kredītlīnijai;

SMS kredīts

ātrais aizdevums vai ātrais kredīts, kuram sāktnēji jaunā tirgū vai teritorijā, kurā ir ierobežota interneta pieejamība, piedāvā pieteikties, nosūtot noteikta satura īsziņu uz kreditora norādīto mobilā tālruņa numuru; šobrīd SMS ir aizstāts ar mobilā telefona aplikāciju vai interneta vietnē noformējamu kredīta pieteikumu;

Kredītlīnija

aizdevums vai kredīts, kas izsniegts kā atjaunojama (kad līdz kredītlīnijas termiņa beigām var saņemt atpakaļ atmaksāto kredīta summu) vai neatjaunojama (kad kredīts ir jānodzēš noteiktā termiņā bez iespējas saņemt atpakaļ atmaksāto kredīta summu līdz kredītlīnijas termiņa beigām) aizdevuma summa; distances, t.i., neklātienē noformēts aizdevums var būt tikai neatjaunojamas kredītlīnijas viedā, jo atmaksas grafikam ir jāparedz aizdotās naudas summas atmaksa katru mēnesi proporcionāli atmaksas termiņam;

Līzings

operatīvais, finanšu vai atgriezeniskais līzings; operatīvā līzinga gadījumā aizdevējs iegādājas klienta izvēlētu priekšmetu un nodod to klientam nomā uz līgumā noteikto laiku par līgumā noteikto cenu, termiņa beigās iespējams izpirkt nomāto priekšmetu par “atlikuma vērtību”; finanšu līzinga gadījumā aizdevējs iegādājas noteiktu preci aizņēmēja interesēs un īpašuma tiesības klientam nodod pēc tam, kad ir saņēmis iegādei iztērēto summu un procentus uz šo summu par visu termiņu; atgriezeniskā līzinga gadījumā aizņēmējs pārdod savā īpašumā esošu objektu aizdevējam un atmaksā aizņemto (no pārdošanas saņemto) naudas summu un procentus; īpašuma tiesība kalpo kā nodrošinājums no līzinga līguma izrietošo saistību izpildei;

Nodrošināts aizdevums vai kredīts

aizdevējs piekrīt izsniegt aizdevumu, ja aizņēmējs sniedz ķīlā tam aizdevēja akceptētu mantu – visbiežākais nodrošinājums, transportlīdzeklis, nekustamais īpašums (šai gadījumā izmanto īpašu apzīmēju – hipotekārais kredīts), taču var būt arī rokas ķīla, šādā gadījumā to sauc par Lombarda kredītu.


Pēc tam, kad skaidri pārliecinājāties, ka izvēlētais finansējuma veids atbilst vēlamajam, nepieciešams iegūt vairāk informācijas par pakalpojuma sniedzēju, vēlams vismaz pārliecināties:

  • ka par pakalpojuma sniedzēju nav ticamas negatīvas informācijas, pie kam vajag piesardzīgi vērtēt subjektīvos komentārus internetā, nekad visiem nepatiks viss – tāda ir dzīves patiesība, kā arī jāņem vērā, ka komentārus var uzrakstīt arī paši pakalpojumu sniedzēji, savukārt nevēlamos komentārus var likvidēt “tīrā interneta” speciālisti;
  • vai tiek uzrādīta patiesa pakalpojuma cena un netiek novērsta uzmanība uz neesošu bonusu, jo dažkārt tiek norādīts kā atlaide vai bonuss kaut kas mākslīgi uzrēķināts, kam piemēro neesošu “atlaidi”, drošāks rezultāts, ja salīdzina vismaz divus – trīs piedāvājumus, lai saprastu, ka piedāvājumi ir līdzīgi, ja konstatē būtiskas atšķirības, noskaidro to būtību un cēloni (kreditori reizēm liek domāt aizņēmējam, ka tiek piešķirta atlaide procentu maksājumiem, vienkārši atliekot maksājuma samaksu par attiecīgo periodu vienmērīgi uz visiem turpmākiem maksājumiem, to var vienkārši konstatēt, ja apskatās aprēķināto procentu summu par visu līguma periodu un salīdzina dažus piedāvājumus ar tādu pat procentu likmi);
  • ka pakalpojuma sniedzēja darbinieks ir zinošs un spēj atbildēt uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem par iespējamām situācijām, kuras varētu rasties līguma darbības laikā, lai saprastu, vai piedāvātais risinājums Jūs apmierinās (piemēram, saistību pirmstermiņa izpildes kārtība).